Integritetspolicy

Här kan du läsa om hur vi behandlar dina uppgifter. Socialdemokraterna i Linköping tar din integritet på största allvar. Därför är det viktigt för oss att vara ansvarsfulla i hur vi hanterar din information.


Personlig data

När du väljer att delta i en kampanj hos Socialdemokraterna i Linköping kommer vi spara ditt namn, postnummer och din e-post under projektets gång. Efter avslutat projekt kommer dina personuppgifter kopplade till kampanjen att raderas.


Vi kommer använda dina inskickade personuppgifter till tre saker:

1. Vid namninsamlingar kan vi komma att dela insamlad information med beslutsfattare och makthavare som en del av kampanjen

2. Skicka relevant information till dig om undertecknad kampanj (“nyhetsbrev”)

3. Dela krypterat (anonymiserat) med Facebook för att underlätta arbetet med att hitta fler som vill delta i kampanjer.